HAIKUS D'AVIONS

L’hostessa emet sons
Del tot indexifrables
Per l’altaveu ronc

Des de l’avió
Barcelona de nit
Una gran Via Làctea

L’home alt i gros
No cap en el seient
Estret i petit

La brava tempesta
De sobte ha fet fonadís
“Saint Exupery”