Un impost sobre transaccions financeres

Indignez-vous, el recent manifest de Stéphane Hessel, representa, amb un alt poder simbòlic, l'efervescència d'un seguit de reaccions ciutadanes davant els efectes de la ferotge crisi econòmica i dels programes d'austeritat. Aquestes manifestacions, aquest clima d'indignació del que comencem a ser testimonis, suposa un clar mandat d'actuació per les forces polítiques progressistes. Els ciutadans ens interpel•len per trobar sortides a la crisi i nosaltres tenim el deure de bastir un conjunt Llegeix més [...]

Intervenció al Parlament Europeu sobre l'eficiència i equitat en els sistemes europeus d'educació i formació

En el debat celebrat en el Ple del Parlament Europeu de la setmana passada sobre l'eficiència i l'eficàcia en els sistemes europeus d'educació i de formació, Maria Badia va subratllar la necessitat d'impulsar l'assoliment dels objectius en matèria d'educació i formació fixats el 2005 en la revisió de l'agenda de Lisboa, de cara al seu compliment l'any 2015 -inversió en R+D, modernització de les universitats, reducció de la taxa de fracàs i abandonament escolar prematur, augment de Llegeix més [...]

Maria Badia emplaça al Parlament Europeu a prendre mesures per millorar l’accés a l’habitatge.

La diputada al Parlament Europeu creu que la dificultat per accedir a la vivenda genera desigualtats socials i dificulta la independència dels joves per a crear les seves llars. Badia considera que aquest problema transcendeix de l’àmbit social i s’inscriu en l’àmbit més ampli de la planificació urbana. Per resoldre aquesta situació, Badia defensa que els Estats membres utilitzin els instruments de la UE, com els fons FEDER, en estreta col·laboració amb les autoritats locals i regionals, Llegeix més [...]

Intervenció al Parlament Europeu sobre la nova estratègia marc pel multilingüisme

Podeu descarregar el text de la intervenció, aquí Maria Badia va intervenir al Parlament Europeu per defensar la posada en marxa d'una nova estratègia marc pel multilingüisme a la Unió Europea. Segons Badia: "l'avenç en la promoció, la defensa i el coneixement d'aquesta diversitat lingüística, s'ha de recolzar en l'impuls per part dels Estats Membres, de polítiques actives de promoció i de defensa de les seves llengües, tant a nivell educatiu com en l'esfera més social -incloent Llegeix més [...]