Arran de les eleccions municipals del passat mes de maig…

Si bé el segle XX va caracteritzar-se per l'èxode rural, el segle XXI serà probablement el segle de l'èxode urbà. De fet, a Catalunya es podria dir que ja va començar en certa mesura als anys 90, amb un progressiu desplaçament de població jove cap als pobles de l’entorn de les grans ciutats, per les dificultats a l’hora de trobar un habitatge a ciutat -on aquest ha estat tradicionalment i comparativament més car-. També ha anat marxant de la ciutat gent gran -sovint jubilada- sotmesa Llegeix més [...]

Sobre l’article d’Andrés Ortega a El País: “En lo que falla la izquierda”.

Alguns comentaris: En primer lloc caldria distingir entre el que és cicle electoral –alternança-, de les mancances de l’esquerra per donar resposta a les preocupacions dels ciutadans. M’atreviria a dir que deu ser meitat i meitat. En segon lloc, la reacció de la dreta per encarar els problemes de la globalització, oferint com a solució una visió més nacional, em sembla un pas enrera. Sabem que els problemes cada dia són més globals i que les solucions es troben a nivell supranacional. Llegeix més [...]

Homes i dones: els diferents rols en les esferes pública i privada

Homes i dones: els diferents rols en les esferes pública i privada A Berlín, la setmana passada, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb dones europees de perfil socialista sobre les diverses formes en què les diferents societats europees tenen cura dels seus infants. Exemples de països escandinaus, centre europeus i mediterranis van mostrar que les diverses cultures tenen diverses necessitats respecte el paper a desenvolupar per l'home a la família, i també que existeixen apreciacions diferents Llegeix més [...]

Tornar a sentir a parlar d’art i no només de diners

Arran de la 52a edició de la Biennal de Venècia que s’inaugurarà el proper 10 de juny, es publica una entrevista amb el responsable d’enguany el nordamericà Rober Storr que fou conservador del Museu d’Art Modern de Nova York (MOMA). En l’entrevista ens explica Storr que se celebren al món 120 biennals i que cadascuna d’elles té les seves pròpies peculiaritats. La de Venècia arrossega la història de la ciutat, plena d’art antic i pobre en art modern. Parla també del mercat Llegeix més [...]

Suport a la transparència, càstig als/les maltractadors/es.

Una de les notícies de la setmana passada ha estat la detenció d’una jove russa i els maltractaments que rebé quan era interrogada pels mossos d’esquadra, segons s’ha pogut comprovar a través de la camera oculta instal·lada pels propis mossos de seguretat. Les imatges han estat difoses pels mitjans de comunicació i tota la setmana hem sentit a parlar del mateix. Fóra normal si parléssim del càstig que haurien de rebre els mossos culpables dels maltractaments, però el que ha passat Llegeix més [...]

Una de cada cinc dones amb càrrecs directius a l’empresa privada renuncia a agafar el permís de maternitat

Llegeixo una notícia a El País que em confirma el sostre de vidre que tenen les dones en la seva carrera professional. I és que, segons una enquesta realitzada on line per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (IESE) entre un miler de directius i directives, les dones que ocupen llocs destacats prescindeixen fins i tot de la baixa maternal a la qual tenen dret, de manera que el terreny que guanyen en l'esfera professional la perden en la personal. Així, un 18% renuncia al seu permís per Llegeix més [...]

L’esperança dels pobles per un futur millor, és la garantia més sòlida per la pau

Una sèrie de coincidències en el temps estan portant a Turquia a una situació terriblement perillosa pel seu futur i també per a les relacions geoestratègiques de la Unió Europea. Els dubtes expressats per la pròpia UE i alguns dels seus països membres sobre l’adhesió de Turquia; la proximitat de les eleccions legislatives que han portat a mobilitzar l’electorat conservador i religiós del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) -partit en el govern-; la percepció occidental Llegeix més [...]

Democràcia i mitjans de comunicació

Ahir, arran de les eleccions municipals de diumenge passat, parlàvem amb un amic de la relació entre els mitjans de comunicació i la democràcia. Coincidíem en la preocupació pel rol que juguen alguns d’aquests –públics o privats- en la vida democràtica de les societats. Avui, llegeixo al diari El País l’article d’Eduardo Subirats: “Estrellas literarias i clérigos”, un article en el qual l'autor es refereix al rol dels intel·lectuals, i on toca de manera col·lateral també Llegeix més [...]